PROJEKTY SZKOLENIOWE IZFiA:

Specjalistyczne tematy

Praktyczna wiedza

Budowanie relacji w gronie fachowców

Bardzo niskie koszty uczestnictwa

Dogodna lokalizacja Centrum Giełdowe w Warszawie

BRAK MIEJSC, PRZEPRASZAMY, o ewentualnym kolejnym terminie powiadomimy Państwa.

Jak skutecznie wdrażać w TFI wytyczne IT? Jak przygotować się do kontroli KNF? Jakie są najczęściej popełniane błędy? Jak ich unikać? O tym wszystkim będzie się można dowiedzieć na naszym szkoleniu.

czytaj więcej
czytaj więcej
czytaj więcej

 

czytaj więcej

Celem szkolenia jest przybliżenie zasad prowadzenia kampanii marketingowych funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych z udziałem funduszy inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych oraz zagadnień praktycznych.

czytaj więcej

Szkolenie będzie miało na celu przedstawienie w kompleksowy, zorganizowany sposób prawnych oraz medialnych aspektów ochrony reputacji spółek kapitałowych oraz członków ich organów przed negatywnymi publikacjami prasowymi (w tym radio i tv) oraz internetowymi.

czytaj więcej

W ramach szkolenia zostaną omówione regulacje modyfikujące obowiązki związane z utworzeniem komitetu audytu oraz jego zadaniami. Przepisy nowej ustawy przewidują - w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO), specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO) oraz publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (PFIZ) - obowiązek powierzenia funkcji komitetu audytu - komitetowi audytu powołanemu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) będące organem danego funduszu.

 

czytaj więcej

14 kwietnia 2016 roku Parlament Europejski uchwalił Rozporządzenie w zakresie ochrony danych osobowych, które przyczyni się w znacznym stopniu do harmonizacji zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Rozporządzenie, które zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r., w istotny sposób modyfikuje dotychczasowy system ochrony danych osobowych. Jedną z przełomowych kwestii uregulowanych w Rozporządzeniu, jest możliwość nakładania na przedsiębiorstwa naruszające zasady przetwarzania danych osobowych kar finansowych w wysokości do 20 mln euro albo w wysokości 4% rocznego światowego obrotu danego przedsiębiorstwa.

Szkolenie organizowane przy współpracy z 

czytaj więcej

Szkolenie ma na celu przedstawienie konsekwencji, jakie będą miały nowe wymogi MiFID II dla dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (UCITS i AIF). 

Partner szkolenia    

czytaj więcej

Szkolenie ma na celu przedstawienie konsekwencji, jakie będą miały nowe wymogi MiFID II dla dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (UCITS i AIF). 

Partner szkolenia    

 

czytaj więcej

Warsztaty w formie prezentacji z dyskusją - proponujemy otwartą formę szkolenia, w celu jak największej wartości dodanej płynącej z warsztatu dla uczestników.
Szkolenie organizowane we współpracy z     

czytaj więcej
czytaj więcej

Szkolenie w formie prezentacji z dyskusją - proponujemy otwartą formę szkolenia, w celu jak największej wartości dodanej płynącej z warsztatu dla uczestników.
Szkolenie organizowane we współpracy z jedną z wiodących firm doradczych:   

czytaj więcej

Warsztaty w formie prezentacji z dyskusją - proponujemy otwartą formę szkolenia, w celu jak największej wartości dodanej płynącej z warsztatu dla uczestników.
Szkolenie organizowane we współpracy z 

czytaj więcej

Implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektyw UCITS V i ZAFI jest największą zmianą w prawie dotyczącym polskiego rynku funduszy inwestycyjnych od dnia implementacji dyrektywy UCTS IV. Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych to wyzwanie dla towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także pozostałych podmiotów działających na rynku funduszy inwestycyjnych. Szkolenie w postaci warsztatów pozwoli omówić problemy z tym związane oraz potencjalne sposoby ich pokonania poprzez właściwe dostosowanie się do nowych regulacji.

czytaj więcej

Warsztat dotyczy praktycznego przygotowania instytucji do spełnienia wymagań prawnych, i tym samym kontroli GIODO. Skupiamy się̨ przede wszystkim na dotychczasowych doświadczeniach zebranych w trakcie projektów wdrożeniowych, pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz w toku kontroli GIODO.

czytaj więcej

Celem warsztatu jest wyjaśnienie miejsca oraz roli i zadań audytu w TFI. Praktyczne wskazówki dotyczące zaprojektowania optymalnego zarówno pod względem funkcjonalnym jak i kosztowym systemu audytu: modele zatrudnienia audytora, outsourcing. Prezentacja możliwości wykorzystania prac audytu, w szczególności w aspekcie badania BION.

czytaj więcej

Implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektyw UCITS V i ZAFI jest największą zmianą w prawie dotyczącym polskiego rynku funduszy inwestycyjnych od dnia implementacji dyrektywy UCTS IV. Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych to wyzwanie dla towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także pozostałych podmiotów działających na rynku funduszy inwestycyjnych. Szkolenie w postaci warsztatów pozwoli omówić problemy z tym związane oraz potencjalne sposoby ich pokonania poprzez właściwe dostosowanie się do nowych regulacji.

czytaj więcej

Platforma dla członków IZFiA

Przystąp do IZFiA

Powiadomienia IZFIA