PROJEKTY SZKOLENIOWE IZFiA:

Specjalistyczne tematy

Praktyczna wiedza

Budowanie relacji w gronie fachowców

Bardzo niskie koszty uczestnictwa

Dogodna lokalizacja – Centrum Giełdowe w Warszawie

W ramach szkolenia zostaną omówione regulacje modyfikujące obowiązki związane z utworzeniem komitetu audytu oraz jego zadaniami. Przepisy nowej ustawy przewidują - w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO), specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO) oraz publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (PFIZ) - obowiązek powierzenia funkcji komitetu audytu - komitetowi audytu powołanemu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) będące organem danego funduszu.

Adresaci szkolenia

Kadra zarządzająca i członkowie rad nadzorczych towarzystw funduszy inwestycyjnych, pracownicy biur zarządu i rad nadzorczych, audytorzy wewnętrzni, pracownicy departamentów prawnych oraz departamentów nadzoru zgodności.

Czas i miejsce

Czwartek, 30 marca, godz. 10:00 – 14:00, w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), poziom „0”, sala „Studium”

Forma szkolenia:

Szkolenie w formie prezentacji z dyskusją - proponujemy otwartą formę szkolenia, w celu jak największej wartości dodanej płynącej z warsztatu dla uczestników.

  • Forma interaktywna: otwarta dyskusja pomiędzy uczestnikami i prowadzącym
  • Podejście praktyczne – nacisk na praktyczne aspekty funkcjonowania komitetu audytu, wyboru i współpracy z audytorem zewnętrznym oraz świadczenia usług audytorskich i poza audytorskich dla towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
  • Prośba o aktywne uczestnictwo: dzielenie się wiedzą, doświadczeniami, pytania, zaangażowanie w dyskusję
czytaj więcej

Szkolenie ma na celu przedstawienie konsekwencji, jakie będą miały nowe wymogi MiFID II dla dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (UCITS i AIF). 

Partner szkolenia    

czytaj więcej

Szkolenie ma na celu przedstawienie konsekwencji, jakie będą miały nowe wymogi MiFID II dla dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (UCITS i AIF). 

Partner szkolenia    

 

czytaj więcej

Warsztaty w formie prezentacji z dyskusją - proponujemy otwartą formę szkolenia, w celu jak największej wartości dodanej płynącej z warsztatu dla uczestników.
Szkolenie organizowane we współpracy z     

czytaj więcej
czytaj więcej

Szkolenie w formie prezentacji z dyskusją - proponujemy otwartą formę szkolenia, w celu jak największej wartości dodanej płynącej z warsztatu dla uczestników.
Szkolenie organizowane we współpracy z jedną z wiodących firm doradczych:   

czytaj więcej

Warsztaty w formie prezentacji z dyskusją - proponujemy otwartą formę szkolenia, w celu jak największej wartości dodanej płynącej z warsztatu dla uczestników.
Szkolenie organizowane we współpracy z 

czytaj więcej

Implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektyw UCITS V i ZAFI jest największą zmianą w prawie dotyczącym polskiego rynku funduszy inwestycyjnych od dnia implementacji dyrektywy UCTS IV. Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych to wyzwanie dla towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także pozostałych podmiotów działających na rynku funduszy inwestycyjnych. Szkolenie w postaci warsztatów pozwoli omówić problemy z tym związane oraz potencjalne sposoby ich pokonania poprzez właściwe dostosowanie się do nowych regulacji.

czytaj więcej

Warsztat dotyczy praktycznego przygotowania instytucji do spełnienia wymagań prawnych, i tym samym kontroli GIODO. Skupiamy się̨ przede wszystkim na dotychczasowych doświadczeniach zebranych w trakcie projektów wdrożeniowych, pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz w toku kontroli GIODO.

czytaj więcej

Celem warsztatu jest wyjaśnienie miejsca oraz roli i zadań audytu w TFI. Praktyczne wskazówki dotyczące zaprojektowania optymalnego zarówno pod względem funkcjonalnym jak i kosztowym systemu audytu: modele zatrudnienia audytora, outsourcing. Prezentacja możliwości wykorzystania prac audytu, w szczególności w aspekcie badania BION.

czytaj więcej

Implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektyw UCITS V i ZAFI jest największą zmianą w prawie dotyczącym polskiego rynku funduszy inwestycyjnych od dnia implementacji dyrektywy UCTS IV. Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych to wyzwanie dla towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także pozostałych podmiotów działających na rynku funduszy inwestycyjnych. Szkolenie w postaci warsztatów pozwoli omówić problemy z tym związane oraz potencjalne sposoby ich pokonania poprzez właściwe dostosowanie się do nowych regulacji.

czytaj więcej

Platforma dla członków IZFiA

Przystąp do IZFiA

Powiadomienia IZFIA

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"